I siluett på Høvringen
Landskap, øvrige landsdeler.
-
© Trygve Alvestad